Begeleidingsbrief en formulier bloedmonster epilepsie onderzoek

Begeleidingsformulier ”genetisch mutatie onderzoek tegen idiopatische epilepsie bij de Cane Corso”.

Begeleidingsbrief

Door zowel van lijders als van vrije honden het DNA vast te leggen kunnen de verschillen tussen deze honden worden gemarkeerd. Met als mogelijke uitkomst dat er een genetische oorzaak wordt gevonden. Wij willen dus van zoveel mogelijk honden bloed af laten nemen en laten opslaan in een DNA databank voor onderzoek in een later stadium. 

Van welke honden wil men het bloed onderzoeken?: 

×   Is uw hond tussen de 6 maanden en 6 jaar oud,  en heeft uw hond epileptiforme toevallen, die met regelmaat terug keren, zonder aanwijsbare onderliggende oorzaak. Dan is de kans groot dat u hond idiopatische ( primaire) epilepsie heeft met mogelijk een erfelijke of genetische grondslag.  Van deze honden die men LIJDERS noemt is het bloed zeer welkom.

×  Heeft u een hond die ten tijde van de eerste epileptiforme toevallen (tussen 6 maanden  en 6 jaar oud is) een onderliggend probleem/ziekte. Maar de hond krijgt/heeft  toevallen, ook na een mogelijk herstel van het onderliggende probleem en het gebruik van anti-epileptica, dan is dit bloed ook zeer welkom. Wel vragen we dan aan u , en de behandelaar of 1e lijnsdierenarts een begeleidend schrijven toe te voegen (fenotyperen).  Van het ziektebeeld ten tijde de eerst waargenomen toevallen . Met vermelding van het medicatie gebruik en bloeduitslagen van die periode.

× Heeft u bij uw hond die tussen de 6 maanden en 6 jaar is maar 1 enkele toeval gezien/geconstateerd dan is dit bloed ook zeer welkom. Wilt u dan wel een begeleidend  schrijven door de behandelaar of 1e lijnsdierenarts toe laten voegen bij het bloed buisje, met de vermelding  van die eerste aanval (duidelijk op het formulier aangeven). 

×  Controle honden zijn honden die de leeftijd hebben van minimaal 8 jaar of ouder. Deze honden hebben in het verleden geen neurologische problemen gehad, en zijn geen verwant ( directe familie ,ouder, nestgenoot) van een hond met toevallen           (lijder). Bloed van deze honden is ook zeer welkom. 

Graag vragen we u beleeft om het formulier in zijn geheel duidelijk in te vullen en te omcirkelen van wat voor soort hond het bloedmonster afkomstig is . Ook dient u als dat nodig is het BEGELEIDEND SCHRIJVEN  samen met een KOPIE  van de  STAMBOOM  en het FORMULIER met het adres van Gen – Tech bij het bloedbuisje toe te voegen. U kan alles toe te sturen naar:                                                         Universiteits kliniek  Gezelschapsdieren  UVDL                                                               Sector Gen – Tech                                                                                                             Postbus 85.422                                                                                                                         3508 AK  UTRECHT

De stamboom dient als bewijs dat het om een raszuivere Cane Corso gaat. Dit kan d.m.v het chipnummer indien noodzakelijk geverifieerd worden.

Kosten

Indien u een geplande afspraak heeft met de behandelaar of 1e lijnsdierenarts kunt u tijdens het vastleggen van dit consult aangeven dat u mee wilt werken aan het epilepsie mutatie onderzoek bij de Cane Corso. In veel gevallen zal de behandelaar/ 1e lijnsdierenarts dit verzoek om bloedafname kosteloos verzorgen.  Indien er wel kosten aan verbonden zijn kunt u contact opnemen met: info@canecorsoclub.nl

Cane Corso Club Nederland draagd voor elk bloedmonster dat via deze club binnen komt bij  Gen – tech opslagkosten ( isolatie kosten ) af . Dit om de monsters veilig te stellen voor onderzoek in de toekomst . Mede daarvoor vragen we u beleefd om een kopie van het invulformulier en een kopie van de stamboom  te sturen naar info@canecorsoclub.nl

Je kan ook met ons in contact komen via de contactpagina.

Stuur een e-mail

info@canecorsoclub.nl