De CAL 2 test

Alles wat je wilt weten over de CAL 2 test voor de Cane Corso.

Wat is de CAL 2 test?

CAL 2 staat voor “Certificato di attitudine al lavoro”, hetgeen staat voor “Bewijs van bekwaamheid om te werken”.

In Italië werd deze test in 1996, op voorstel van de Italiaanse rasvereniging SACC aanvaard door de ENCI (de Italiaanse kennelclub) als test waarvoor een hond verplicht moet slagen alvorens de titel van  Italiaans Kampioen te kunnen homologeren. Oorspronkelijk was de vereiste test CAL 1 (een lichtere variant van de CAL 2).

Tien jaar later, in 2006, werd de CAL 1 test op vraag van SACC vervangen door de CAL 2 als verplichtte test voor zij die willen meedingen voor de titel van Italiaans Kampioen.

Honden die in bezit zijn van het CAL 2 certificaat kunnen in Italië deelnemen in de gebruikshondenklasse, («Classe Lavoro»), waar een  part CAC toegekend wordt aan de hond die de eerste plaats behaald met de kwalificatie «Uitmuntend».

Wat houdt de test in?

  1. Gedrag tegenover vriendelijke vreemden

Op het signaal van de keurder, loopt de geleider met de hond aan een losse lijn zonder bevelen te geven. Bij het passeren van vreemden moet de hond rustig blijven, ook wanneer de geleider vreemden benadert – of benaderd wordt door vreemden, die hem een hand geven, vragen stellen, enz… . De hond mag NIET aangeraakt worden! Het is belangrijk dat deze oefening alle handelingen zo natuurlijk mogelijk uitgevoerd worden.

  1. Schotvastheid

Een pistool wordt 2x kort na mekaar afgevuurd, van op een afstand van ongeveer 20m van de hond. De oefening wordt uitgevoerd met de hond wandelend aan een losse lijn van ongeveer 2m lang, waarbij hij onverschilligheid moet tonen tijdens het afvuren van de schoten.

  1. Verdediging van de geleider

De pakwerker, voorzien van een mouw en gewapend met een flexibele stok, verschuilt zich achter een revier (schuilplaats). De geleider loopt voorwaarts volgens instructies van de keurmeester, met de hond aan zijn linkerzijde, vastgehouden aan de halsband. Wanneer geleider en hond 10m verwijderd zijn van de schuilplaats, komt de pakwerker tevoorschijn in een bedreigende beweging. Meteen na de confrontatie met deze bedreiging, laat de geleider de hond los en geeft hem het bevel aan te vallen. De hond moet onmiddellijk en zonder te aarzelen reageren, door vol in de mouw te bijten en deze bij voorkeur vast te houden tot het einde van de oefening. Tijdens deze actie mag de hond door de pakwerker enkel bedreigd en niet aangeraakt worden.

De hond die niet in de mouw bijt tijdens de gehele duur van de oefening kan alsnog slagen – mits dit niet te wijten is aan het timide zijn – maar moet wel een ononderbroken agressieve houding tegenover de pakwerker vertonen. De oefening eindigt met het signaal van de keurder, die bij het beoordelen van de oefening zelf, geen rekening zal houden met de beëindiging van de aanval die dan ook niet onnodig moet worden verlengd, omdat de beoordeling gebaseerd wordt op het reactievermogen en de beslissing van de hond die geconfronteerd wordt met een bedreiging.

Herinnering: Angst, het totale gebrek aan agressiviteit en onverschilligheid tegenover de mouw worden zonder uitzondering beschouwd als zeer negatieve factoren.

 

Klik hier voor het interview met Marco Lorio (Cane Corso eigenaar-fokker-trainer).

Cane Corso’s

Cane Corso Club Nederland - karakter van de cane corso foto 4

Stuur een e-mail

info@canecorsoclub.nl