Cane Corso Family Day 2023

Cane Corso Family Day 2023

Wanneer

2 september, 2023    
10:00 - 18:00

Waar

Dog Training School
Parkweg 412a, Schiedam, 3121 KK

Evenement type

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2023 IS DE GROTE “CANE CORSO FAMILY DAY” TERUG!

Dit wordt een evenement die je absoluut niet mag missen!
De Cane Corso Family Day wordt gehouden op het welbekende en knusse terrein van Dog Training School, Parkweg 412a, 3121 KK Schiedam.
Omstreeks 10:00 uur starten wij met een programma dat past bij onze succesvolle Cane Corso dagen. Dit is een evenement voor het hele gezin waarvan alle Cane Corso liefhebbers gaan genieten. Er zijn leuke activiteiten voor jong en oud, zoals demonstraties, workshops, spelletjes, een loterij, een fotograaf, een springkussen voor de kinderen en nog veel veel veel veel meer…
Ook zijn er verschillende fokkers aanwezig die u graag meer vertellen over ons mooie ras en zijn er verschillende stands met leuke hondenbenodigdheden.
De reguliere keuringen worden verzorgd door rasspecialist Roberto Tavola (IT). Roberto is een gerenommeerd FCI keurmeester in de Cane Corso wereld. Hij is dan ook een bekend gezicht bij de Raduno Dell’Anno van het SACC in Italië. Roberto staat bekend om zijn deskundige en eerlijke oordeel, maar is daarbij een erg sympathieke man die een ieder op zijn gemak stelt in de ring.
Wij verwachten dan ook veel deelnemers uit binnen-en buitenland.
Deze keer geven wij ook weer eigenaren van Cane Corso’s zonder stamboom en eigenaren van Cane Corso’s met stamboom en diskwalificatie fouten (te groot/klein, niet erkende kleuren, gecastreerd etc.) de gelegenheid om hun hond te laten beoordelen. Ook zij zullen gekeurd worden door rasspecialist Roberto Tavola (IT). Uiteraard zijn er hele leuke prijzen te winnen!
Wij organiseren ook een kind-hond show waarbij kind en hond verkleed de ring in mogen. Voor iedere deelnemer is er een leuke prijs en de winnende combinatie wordt natuurlijk nog extra in de watten gelegd.
Aansluitend aan de Cane Corso dag wordt er een gezellig en overheerlijke BBQ georganiseerd. Hier kan iedereen aan deelnemen. U dient hiervoor wel in te schrijven.
Tevens ontvangt elke deelnemende hond een leuk gevulde goodiebag.
Het exacte programma zal later bekend worden gemaakt.
!!! WIJ KIJKEN ER NAAR UIT OM JULLIE TE ONTMOETEN OP HET GEZELLIGSTE CANE CORSO EVENEMENT VAN HET JAAR !!!

* Hoofdsponsor van dit evenement is PRINS PETFOODS.

Inschrijven fun keuring (Cane Corso’s zonder stamboom):
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdlU_F9_gou…/viewform
Inschrijven special keuring (Cane Corso’s met stamboom met uitsluitingsfouten):
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdNoOTcw880ys…/viewform

English

SATURDAY 2 SEPTEMBER 2023 THE BIG “CANE CORSO FAMILY DAY” IS BACK!

This will be an event not to be missed!
The Cane Corso Family Day is held on the well-known and cozy grounds of Dog Training School, Parkweg 412a, 3121 KK Schiedam.
At around 10:00 AM we start with a program that was part of our successful Cane Corso days. This is a family event that all Cane Corso enthusiasts will enjoy. There are fun activities for young and old, fun activities, workshops, games, a raffle, a photographer, a bouncy castle for the children and much much much more…
There are also several breeders who are happy to tell you more about our beautiful breed and there are several stands with nice dog supplies.
The regular inspections are provided by breed specialist Roberto Tavola (IT). Roberto is a renowned FCI judge in the Cane Corso world. He is therefore a well-known face at the Raduno Dell’Anno of the SACC in Italy. Roberto stands for his expert and judgment, but is also a very sympathetic man who puts everyone at ease in the ring.
We therefore expect many participants from home and abroad.
This time we also give owners of Cane Corsos without a pedigree and owners of Cane Corsos with pedigree and disqualification errors (too big/small, unrecognized colors, neutered etc.) the opportunity to have their dog assessed. They will also be judged by breed specialist Roberto Tavola (IT). Of course there are very nice prizes to win!
We also organize a child-dog show in which child and dog can enter the ring dressed up. There is a nice prize for every participant and the winning combination is of course extra pampered.
Following the Cane Corso day, a cozy and delicious BBQ is organized. Everyone can participate in this. You must register for this.
Each dog will also receive a nice filled goodie bag.
The exact program will be announced later.
!!! WE LOOK FORWARD TO MEETING YOU AT THE MOST COSIEST CANE CORSO EVENT OF THE YEAR!!!

* Main sponsor of this event is PRINCE PETFOODS.

Register fun show (Cane Corso’s without pedigree):
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdlU_F9_gou…/viewform
Register special show (Cane Corsos with pedigree with disqualification errors):
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdNoOTcw880ys…/viewform