Spring naar inhoud

Gedrag /opvoedproblemen

Mocht u opvoedings-/ gedragsproblemen hebben met uw hond dan kunt u, als het goed is, altijd met uw vragen bij uw fokker terecht. Mocht dat niet zo zijn, dat kunt u uw vragen neerleggen bij een van onze gecertificeerde leden, t.w. Jan Truijen Hij zal, samen met u, naar een oplossing zoeken en, als dat nodig is, u verwijzen naar eventuele andere deskundigen.