Karakter

van de Cane Corso

Lees hier alles over het karakter

Verleden

In het verleden baseerde men de selectie van Cane corso’s met name op het karakter. De mate waarin een Cane Corso in staat was zijn taken uit te voeren bepaalde of het dier geschikt was om verder mee te fokken. Het uiterlijke aspect was daarbij ondergeschikt. Aan een mooie hond die niet wilde waken had met immers niets. Een geschikte hond werd gekruist met die van de buren, familie of bekenden om daarmee een te hoge mate van inteelt te voorkomen. Het juiste karakter en een gezond lijf waren de doorslaggevende factoren.
De oorspronkelijke taken van de Cane Corso bestonden uit het bewaken van vee tegen de wolven, het beschermen van het erf tegen ongewenste vreemdelingen, het opdrijven van het vee in de slachthuizen, het vergezellen/assisteren van de veldwachter en soms zelfs het speuren naar wild.
Om deze taken te kunnen vervullen waren een aantal eigenschappen onontbeerlijk:

– De hond moest een stabiel en betrouwbaar karakter hebben (beheerst)
– De hond moest onverschrokken zijn (strijdlustig)
– De hond moest een goede werklust hebben (werklustig)
– De hond moest gemakkelijk leren / trainbaar zijn (intelligent)
– De hond moest alert en van nature waakzaam zijn (waakzaam)
– De hond moest sociaal gedrag naar mensen vertonen (sociaal)

Alleen als deze eigenschappen in voldoende mate aanwezig waren was de hond geschikt om zijn taken te verrichten. De best functionerende honden werden steeds gebruikt voor de fok. Hierdoor is in de loop der jaren een natuurlijk selectieproces ontstaan wat het typische Cane Corso karakter heeft vormgegeven. Dit proces heeft zich gedurende enkele honderden jaren herhaald.

Heden

Tegenwoordig is de functie van de Cane Corso niet meer gelijk aan de oorspronkelijke functie van het ras. We hoeven geen wolven meer te verjagen. De veldwachter is inmiddels uitgestorven en de hond van de slager heeft plaatsgemaakt voor een elektrisch apparaat dat onwillige stieren tot de orde roept. Af en toe kan het nog wel eens handig zijn een onbekende vreemdeling van het erf te jagen maar daarmee loop je het risico een verzekeringsclaim aan je broek te krijgen. Onze Cane Corso’s moeten zich dus schikken in een andere rol. Maar lukt dat?

Ten eerste dient men zich hierbij af te vragen welke rol onze Cane Corso nu moet spelen. De regel geldt hierbij dat hoe dichter de rol van onze huidige Cane Corso ligt bij zijn oorspronkelijke functie, hoe gemakkelijker deze zich weet aan te passen. Door de hond nog steeds uitdagende taken te geven kan hij zijn energie kwijt. Dit kan zijn een lange wandeling van een uur waarbij hij vrij kan rennen en spelen maar ook pakwerk of bijvoorbeeld een behendigheidstraining zijn voor de Cane Corso uitdagende taken. Door de hond uit te dagen om te werken en zijn intelligentie aan te spreken raakt deze niet snel verveeld en zal hij zich goed schikken in zijn rol.

Hebben we echter liever dat onze Cane Corso ’s-Avonds lekker voor de verwarming ligt en willen we zelf niet meer dan 2 x per dag vijf minuten tijd maken voor een rondje door de wijk, dan lopen we het risico dat onze CC zich gaat vervelen. Met alle gevolgen van dien.

Werken en spelen met onze hond (dat geldt overigens voor ieder ras) versterkt en verduidelijkt de band tussen hond en baas. Daarbij hoort ook consequent en stabiel gedrag. Als wij ons gedragen als een baas die de hond zijn taken geeft en die regels stelt dan zal de hond dat accepteren. Een hond die te weinig wordt uitgedaagd, te weinig contact met andere mensen en/of honden krijgt of geen duidelijke regels en leiding ontvangt zal proberen zelf de regels te gaan maken of onzeker gaan reageren tegenover onbekende mensen of honden . Dat is natuurlijk niet aan te raden met een Cane Corso van 60 kg in huis. Tijd maken voor de hond (direct al vanaf jonge leeftijd) en consequent en assertief gedrag vertonen naar onze hond zijn de belangrijkste factoren die bepalen of wij de juiste leider zijn voor een Cane Corso. Twijfelt u hier teveel aan? Zoek dan een ander ras dat beter om kan gaan met minder aandacht en beweging.

De natuurlijke selectie op karakter die in het verleden het gedrag van de Cane Corso heeft gevormd wordt in deze tijd door sommige fokkers gebruikt om de Cane Corso aan te passen aan de functie van deze tijd. We zien dat honden die bovenmatig alert- of energiek zijn en die veel aandacht van een baas vragen door sommige fokkers minder snel ingezet worden voor hun fokprogramma. Hiermee wordt getracht qua karakter dichter bij de door velen zo gewenste “huishond” te komen. Dat is prettig voor de (veelal onervaren) pupkopers en de fokker zal minder problemen ondervinden met pups die later gedragsproblemen gaan vertonen. Andere fokkers vinden het behoud van het oorspronkelijke karakter juist belangrijker en zij selecteren dan ook niet op het karakter van de honden maar juist op het karakter van de pupkopers. Te onervaren- of onzekere mensen krijgen daar vaak zelfs geen pup mee naar huis.
Over wat hierin de juiste weg is zullen wij geen oordeel uitspreken. Wel is het van belang om dit onderscheid te kennen wanneer u een pup wilt aanschaffen. Vraag aan de fokker hoe deze hier mee om gaat. Bekijk- en vraag naar het karakter van de ouderdieren en bezoek meerdere fokkers. Zo weet u of u een fokker heeft die veelal rustige “huishonden” fokt waar ook een beginnend hondeneigenaar zich aan mag durven wagen of dat u een typische Cane Corso met een echt Cane Corso karakter in huis gaat halen.

Verdiep u dus voor aanschaf van uw Cane Corso goed in het karakter van de ouderdieren en in het beleid van de fokker!

Cane Corso’s

Cane Corso Club Nederland - karakter van de cane corso foto 4

Stuur een e-mail

info@canecorsoclub.nl