Spring naar inhoud

LID WORDEN !!

WORDT LID VAN ONZE CLUB!

LIDMAATSCHAP 37,50 EURO PER JAAR
GEZINSLEDEN 8,50 EURO PER JAAR
INSCHRIJFKOSTEN 7 EURO (éénmalig)

**De contributie wordt per jaar berekend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018. Leden die na 30-06-2018 lid worden betalen contributie voor een half jaar van 30-06-2018 t/m 31-12-2018

AANMELDEN

 

Waarom lid worden van Canecorsoclub Nederland?
Canecorsoclub Nederland heeft als doelstelling de instandhouding en het verbeteren van het ras, de Cane Corso. Wij streven ernaar om het welzijn van het ras te bevorderen en het contact tussen liefhebbers en fokkers van de Cane Corso te stimuleren.

Hoe doen wij dat?

 •   Wij proberen een goede voorlichting te geven bij aankoop en dekking en alles   wat verder aan de orde komt bij het fokken van honden.
 •  We geven voorlichting over het grootbrengen en opvoeden van pups.
 •  Er worden clubmatches, shows, jongehondendagen, wandelingen en             seminars georganiseerd. Ook organiseren we elk jaar een gezellige familiedag.
 •  Tijdens vergaderingen staan wij (zoveel mogelijk) open voor meningen en   bijdragen van onze leden.
 • Door middel van voorlichting en planning op het gebied van gezondheid t.a.v. erfelijke gebreken bij ons ras proberen wij de Cane Corso zo gezond mogelijk te maken/ houden.
 • Middels het fokreglement werken de aangesloten fokkers mee aan de verbetering en instandhouding van de Cane Corso.
 • Regelmatig zal er een nieuwsbrief verschijnen om onze leden van alles wat leeft in onze vereniging en in de Cane Corsowereld op de hoogte te brengen.
 • Erkende fokkers krijgen een dek- en nestvermelding op de site.
 • Herplaatsers kunnen vermeld worden op de website.
 • Leden kunnen tegen gereduceerd tarief meedoen aan de geplande activiteiten.
 • Bij de Raad van beheer genieten leden een korting op stamboomaanvragen en/of kosten voor chippen en DNA afname.
 • Mocht u problemen ondervinden met het gedrag of de opvoeding van uw hond dan kunt u bij ons terecht voor advies of verwijzing.
 • De CCCN staat in contact met de Raad van Beheer als het gaat over de discussie die nu speelt over de HR-hond.

Vanzelfsprekend kunnen wij het niet iedereen naar de zin maken, immers: zoveel hoofden zoveel zinnen. Toch streven wij naar een positief klimaat tussen leden en bestuur, leden onderling, leden en fokkers en fokkers onderling. Als wij met zijn allen een vuist maken zullen we in de toekomst ons steentje kunnen bijdragen aan de Cane Corsofokkerij wereldwijd.