Spring naar inhoud

Bestuur van de Cane Corso Club

Bestuur van de Cane Corso Club

Voorzitter:                     Arno Heijmans.
Raad van Beheer           arno@canecorsoclub.nl
Evenementen
Algemene vragen

Secretaris:                      Michelle van Dam
Notulen                            michelle@canecorsoclub.nl
Certificaten
Controle

Penningmeester:           Nel Bos
Nieuwsbrief                      nel@canecorsoclub.nl
Website
Magazine
Evenementen

Algemeen bestuurslid:  Winfred Zotsch
Fokkerspas                         winfred@canecorsoclub.nl
Fokregels
Evenementen

Algemeen bestuurslid:  Joukje van Hasselt
Pupinfo                               joukje@canecorsoclub.nl
Geboorte – en dekberichten
Website
Evenementen.
Magazine

bankrekening:
Rabobank: 143 299 271,
Iban: NL35 RABO 0 143 299 271
BIC / SWIFT RABONL2U
t.n.v. Cane Corso Club Nederland

De Cane Corso Club Nederland is opgenomen in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 40483629