Sport met de Cane Corso

Lees hier alles over sporten met de Cane Corso.

De Cane Corso is heel geschikt voor diverse hondensporten

De Cane Corso beschikt over een persoonlijkheid die hem geschikt maakt voor het beoefenen van diverse hondensporten, zoals obedience, behendigheid, speuren en verdediging.

Wanneer we kijken naar het karakter en het typische gedrag van de Cane Corso, kunnen we stellen dat zijn aanpassingsmogelijkheden en will to please behoorlijk zijn, maar in sporten waar constante actie vereist wordt (zoals bv. behendigheid) zien we dat zijn reacties eerder impulsief zijn. De Cane Corso is dan ook beter in het beperken van zijn concentratie tot kortere momenten.
Ondanks zijn koppigheid leert hij, vergeleken met andere rassen, snel. Hij beschikt over een uitstekend geheugen en dat stelt hem in staat om als volwassen hond tal van aangeleerde dingen uit te voeren.

Het spel is de beste manier om de training van een Cane Corso te beginnen, liefst op jonge leeftijd, waarbij men er steeds over dient te waken dat het een positieve socialisatie betreft en niet een onderdrukking van zijn natuurlijke temperament. De hond moet namelijk de ervaring hebben om plezier te hebben in het leren en zo een band op te bouwen met zijn baas.
Meer over de karaktereigenschappen en de training van een Cane Corso kan u lezen op de pagina ‘training’.

In december 2015 werd de Cane Corso door de FCI geclassificeerd als ras onderworpen aan een internationale werkproef

In Italië, het land van oorsprong, is het slagen voor de karakter en attitudetest (CAL2) voor de Cane Corso reeds sinds 1996 één van de vereisten om de titel van Italiaans Kampioen te behalen. In 2015 werd hij door de FCI erkend als ras onderworpen aan een internationale werkproef, en kan hij deelnemen in het IGP programma. Dit houdt onder andere in, dat hij niet alleen kan meedingen voor de titels van schoonheidskampioen, maar zich ook officieel kan kwalificeren als werkhond.

Wanneer we op deze website spreken over de Cane Corso als werkhond, doelen we op een hond die actief is in een verdedigingssport.

 

 

! Let op: niet elke Cane Corso is geschikt als werkhond !
De eerste vereiste is uiteraard dat de hond in een goede fysieke en mentale gezondheid verkeerd, daarnaast dient hij te beschikken over de eigenschappen die hem geschikt maken om op een hoger niveau mee te trainen, en last but not least… over een toegewijde eigenaar die bereid is om wekelijks vele uren aan training in zijn hond te investeren, in weer en wind!

 

Bent u op zoek naar een Cane Corso waarmee u een hondensport zoals IGP wil beoefenen, calculeer dan voldoende tijd in voor uw zoektocht naar een daarvoor geschikte pup, en houd er rekening mee dat u zich hiervoor mogelijk ver buiten de landsgrenzen dient te begeven.

Wees er ook op voorbereid dat het niet evident is een geschikt trainingscentrum te vinden. Niet alle centra staan erom te springen een Cane Corso tot hun trainingsprogramma toe te laten. Enerzijds komt dat omdat het ras tot op heden weinig bekendheid geniet als werkras, anderzijds omdat hij over een andere persoonlijkheid beschikt dan de rassen die we doorgaans tegenkomen in het IGP programma, en dus een andere aanpak vergt.

Cane Corso’s

Cane Corso Club Nederland - karakter van de cane corso foto 4

Stuur een e-mail

info@canecorsoclub.nl